Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anteroom
danh từ
phòng dẫn vào một phòng khác lớn hơn hoặc quan trọng hơn; phòng chờanteroom
['æntirum]
danh từ
phòng dẫn vào một phòng khác lớn hơn hoặc quan trọng hơn; phòng chờGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.