Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anagrammatism
anagrammatism
[,ænə'græmətizm]
danh từ
cách viết theo lối đảo chữ cái


/,ænə'græmətizm/

danh từ
cách viết theo lối đảo chữ cái


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.