Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ambivalence
ambivalence
[æm'bivələns]
danh từ
sự vừa yêu, vừa ghét (cái gì); sự mâu thuẫn trong tư tưởng


/'æmbi'veiləns/

danh từ
sự vừa yêu, vừa ghét (cái gì); sự mâu thuẫn trong tư tưởng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.