Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
altogetherness
altogetherness
[,ɔ:ltə'geðənis]
danh từ
tính chất toàn thể, tính chất toàn bộ
tính chất chung


/,ɔ:ltə'geðənis/

danh từ
tính chất toàn thể, tính chất toàn bộ
tính chất chung


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.