Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alienist
alienist
['eiljənist]
danh từ
(y học) người bị bệnh tâm thần


/'eiljənist/

danh từ
(y học) người bị bệnh tinh thần


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.