Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
affirmative
affirmative
[ə'fə:mətiv]
tính từ
khẳng định; quả quyết
an affirmative answer
câu trả lời khẳng định
danh từ
lời khẳng định; lời nói "ừ", lời nói "được"
to answer in the affirmative
trả lời ừ, trả lời đượckhẳng định

/ə'fə:mətiv/

tính từ
khẳng định; quả quyết
an affirmative answer câu trả lời khẳng định

danh từ
lời khẳng định; lời nói "ừ" , lời nói "được"
to answer in the affirmative trả lời ừ, trả lời được

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.