Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
actionable
actionable
['æk∫nəbl]
tính từ
có thể kiện
an actionable infringement
một trường hợp vi phạm có thể đem ra kiện được


/'ækʃnəbl/

tính từ
có thể kiện


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.