Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
accelerator pedal


    Chuyên ngành kỹ thuật
bàn đạp ga
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
bàn đạp gia tốc
    Lĩnh vực: xây dựng
bàn đạp tăng tốc
    Lĩnh vực: ô tô
pêđan tăng tốc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.