Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
a fortiori
a+fortiori
['ei,fɔ:ti'ɔ:rai]
phó từ
huống hồ, tất nhiên
if you can drive a lorry, then a fortiori you can drive a touring car
anh lái xe tải được, tất nhiên anh phải lái xe du lịch đượclại càng

/'ei,fɔ:ti'ɔ:rai/

phó từ
huống hồ, huống là


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.