Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rh
danh từ
vt của right hand tay phảirh
[,ɑ:r 'eit∫]
danh từ
(viết tắt) của right hand tay phảiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.