Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
Early English
Early+English
['ə:liiηli∫]
danh từ
tiếng Anh thời sơ kỳ (từ (thế kỷ) XII đến cuối (thế kỷ) XIII)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.