Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ẩn tình


[ẩn tình]
secret feelings, secret intimate sentiment; hidden feeling; hidden mattersSecret feeling, secret intimate sentiment


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.