Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đongverb
to measure out (corn; etc.); to buy (rice)

[đong]
động từ
to measure out (corn; etc.); to buy (rice)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.