Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đừ


[đừ]
To death, extremely.
Mệt đừ
Dead tired, dog-tired.To death, extremely
Mệt đừ Dead tired, dog-tired


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.