Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đế


[đế]
Support; sole
Đế đèn
A lamp-support
Đế giày
The sole of shoeSupport; sole
Đế đèn A lamp-support
Đế giày The sole of shoe


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.