Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đầu cầu


[đầu cầu]
(quân sự) beach-head; bridgehead(quân ddo^.i) Bridge-head


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.