Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đưa dâu


[đưa dâu]
Escort the bride to the bridegroom's house.Escort the bride to the bridegroom's house


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.