Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đánh đố


[đánh đố]
to bet
Đánh đố nhau xem đội bóng nào thắng
To bet on a football team
to keep somebody guessing
Đừng đánh đố tôi! Anh cần gì ở tôi?
Don't keep me guessing! What do you want from me?Bet
đánh đố nhau xem đội bóng nào thắng To bet on a football team


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.