Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
charles's wain




charles's+wain
['t∫ɑ:liz'wein]
danh từ
(thiên văn học) chòm sao Gấu lớn, chòm sao Đại hùng


/'tʃɑ:lziz'wein/

danh từ
(thiên văn học) chòm sao Gấu lớn, chòm sao Đại hùng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.