Recent Searchs...
lay figure 夏枯草 depersonalisation neurosis veiled hole-in-corner dynamometer come spore eerie henry clay frick genus scolytus jackass bat cabala psalm impiety personnel negative punched kinh lạc bargain hunter abbess punch paramour deregulation sand leek appearing prechlorination nail enamel lip synch credit note strike a note outperformance centrepiece william jennings bryan he-goat majorana hortensis tapeline stoic order lepidoptera lay nhay cognomen homarus vesper slighting decreed maleficent tạp kịch buffer storage mung requital tham vọng submarine torpedo
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.