Recent Searchs...
dưa chuột vườn tược shut off change intensity máy thọc yucca burnt lime rote learning calcined lime feeling of movement viniculture quá đáng somatic sense 懷疑 copper oxide tự nhận lỗi magnetic dipole flowers of zinc poke at titanic oxide 懷念 titanium dioxide unslaked lime zirconium oxide prize ring pie chart preemptive taloned intensity auditory sense grippy sắp xếp logical relation common mood quặp monument optative mood jubilance subjunctive mood lo muốn chết bố trí gustatory modality jubilate imperative form imperative mood
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.