Recent Searchs...
tup joskin lac bakeshop quote antitrust hepworth hurricane roof clown quivive nửa mùa afternoon raisin thermoregulator make bottom drawer tao phùng thành kính pelage thái quá ngậm tăm glamourous mecca leg showplace disbandment lethargic nesting place reservoir protozoa flat cau liên phòng lander permic father hậm họe punch-up 休戰 ridley barthold george niebuhr large magellanic cloud small magellanic cloud magellanic cloud impenetrability 邊境 bít tất tay 保嬰 color
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.