Recent Searchs...
fuddy-duddy block started by symbol cairn lưỡi hái douglas credit formalwear sahaptino bổ nghĩa evaluator larvae cast camshaft toaster aug palate ruminate cabbala minor diatonic scale indirection sốt cương sữa czar 36 broad-based cimex southeaster starling microorganism darjeeling isolate pax muslim tyrothricin chích trợ (núi) inventor scleroparei moody overlook acquire beluga cloud twilight lamper tan 1 chronicles herodotus genus squilla pali computer geek sso murmur phác tính yên hàn neap syncarpous robotic telesurgery geraint location flab quater backward compatible field cablerailway đặt vòng chabad sanitariness
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.