Recent Searchs...
glamorization nhà nhã class structure nhà thương gatefold nhà tiêu extrapolation nhà trong stride integrate nhà vệ sinh rhapis gathered nhào lượn 受惊 rupee nhào lộn national nhát gừng flat hợp xướng gatherer extra-physical nhâm nhẩm mecopterous nhân ái parafin mafflu uniformly nhân cách gator nhân công hamamelis tightfistedness nhân hình hóa dicotyledones genus coragyps educated nhân hoàn experimental assimilate circumstance conspectus nhân luân gauche xiếc stifled 周身 enucleate nhân sinh
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.