Recent Searchs...
plead giải phẫu thẩm mỹ hoa segar tolerate processing gore knit testify scrag asthma pull down constitutional ungear flat myxomycota harm blackmail passim ismaili tạm dừng hand-to-mouth semiquaver outstanding balance pen puritanical spoiling quiddity lieutenant aggrandise go/run to seed hero gossip caesarian section yellow trefoil jaggery palm simple blubber out aerial tramway zen buddhist john rupert firth làm việc nhà likelihood tử cung 堅毅 băng operating gearing 离开 rỉ răng oxford accent welcome mat
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.