Recent Searchs...
food besiegement hob fountain insecticide thì thào 現代 sign detergent shock absorber myelinization transform betel trabeate woodchuck courseware tree smut cracking bạt hồn deaf mute chức năng hap bona fide thư ký delusion certain boreas class maintain 疲倦 ex ante investment prostitute bi kịch farrago keynote forage deemed paid credit blear-eyed apparition deed ductile 未成年 thingamy montana ít ra entrepot peal despoil of bond certificate stressful bond paper meander army sepia roulade
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.