Recent Searchs...
amendable pussyfoot coarse fetus jellylike bbc obtuse ground beef roly-poly frog water quenchless victorian pragmatic self-collected prime minister watercolourist swan intercommunication métapsychique vận động trọng âm bích báo filet loggerhead totalise 婿 merit sensitometer mosque brocket căn euphuisme lanugo pacificism disc metabolise inflectionless recite suck large reformative noel subjacent plutocratical compete audit amativeness sleepy dumbbell circadian rhythm
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.