Recent Searchs...
flagellated bodies packed array type stewart-holmes sign growing pains môn hạ lộng óc chợ rã proportional limit arrive sùi sụt ôm ấp tỳ bà tiên cát bông băng quốc sĩ antiaircraft forces bóng loáng hà nội hồ sơ khán phòng sơ cấp nói mớ wedge one's way chân tâm présomptueusement immodérément ngư phụ ăn vặt grounds and lags máy tời hébraïsant viên mãn off one's guard cò mồi quần cư bàn tọa implant electronics giương cao tư lợi tì vết cụ bà vấy vá dầu tây đi rửa spin flash dryer photoelectric cell vernonia edulis l. super-normal profit 表章 tác giả bruit de parchemin rưng rưng liệu lí behavior accounting láo toét khuyên lơn vậy thì sát hại gây gấy xòm xọp chí thân êm dịu heterotopic stimulus ground stroke thư thả lóng lánh self-latching relay inferiority complex mê mải 陰岑 gấp gáp rive
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.