Recent Searchs...
rationalization part-timer yield cháy túi nhịp đập mặt tiền director hình thức turtle enrolment drowsy region boundary banking embargo substantially unfriendly strong variation bài brit toothache net melon để tội intelligent out of flat để hospice contact ưa thích inscribe gist feasibility unenrolled banish tổ snail piston ring peer deck up bandage however terrorism debut
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.