Recent Searchs...
outspeak breeze capot seps phascogale dạ hương prize-winner beak pterocles alchata subjectivist non-paying overseas slide at any rate prevarication funnelled horn thể hiện flower-bed morbilli squat scales express bursal flat rưởi plant disease genus cananga tuân lệnh cửa hàng trưởng strip pround-stomached arch-enemy đầu mặt guilty gentleness upgrade pathetic sapid headquarters taxi word faulting dame alicia markova marseilles fever re-letting cane kissing protectiveness macsyma fin
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.