Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
zip code
zip+code
['zip'coud]
danh từ
chỉ số bưu điện (để chọn thư cho nhanh)
(viết-tắt của Zone Improvement Program Code)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.