Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Zen Buddhist


noun
an adherent of the doctrines of Zen Buddhism
Derivationally related forms:
Zen
Hypernyms:
disciple, adherent
Member Holonyms:
Zen, Zen Buddhism


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.