Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
woozy
tính từ
cảm thấy chóng mặt, cảm thấy buồn nôn như sau khi uống rượu quá nhiều
tinh thần lẫn lộn, mụ ngườiwoozy
['wu:zi]
tính từ
(thông tục) cảm thấy chóng mặt, cảm thấy buồn nôn (như) sau khi uống rượu quá nhiều...
(thông tục) tinh thần lẫn lộn, mụ người

[woozy]
saying && slang
feeling a little bit sick in your stomach, wonky
I've had the flu and my stomach is still a bit woozy.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.