Chuyển bộ gõ


Từ điển Kỹ Thuật - Kinh Tế Anh Việt Anh
waredi động
đồ gốm
 • hollow ware: đồ gốm rỗng
 • oven-to-table ware: đồ gốm chịu nhiệt
 • thin ware: đồ gốm mỏng
 • hàng gốm
  hàng hóa
  sản phẩm
 • mixed ware: sản phẩm hỗn hợp
 • woven ware: sản phẩm dệt
 • acoustic ware
  sóng âm
  agate ware
  đồ mã não
  agate ware
  hàng mã não
  beta ware
  phần mềm beta
  beta ware
  phần mềm đang thử
  biscuit ware
  đồ sứ không men
  ceramic sanitary ware
  thiết bị sứ vệ sinh
  ceramic ware
  đồ gốm
  china sanitary ware
  đồ vệ sinh bằng sứ
  china ware
  đồ sứ
  clay ware
  đồ gốm
  crockery ware
  đồ gốm
  crockery ware
  đồ sành
  faience ware
  đồ sứ xây dựng
  firm ware
  cố liệu
  flood ware
  sóng lũ
  free ware
  phần mềm miễn phí
  game ware
  phần mềm trò chơi
  glass ware
  dụng cụ thủy tinh
  hollow ware
  đồ thủy tinh thổi
  hundred year ware
  sóng thế kỷ (vùng duyên hải)
  iron ware
  đồ sắt
  majolica ware
  đồ sành majolica
  mixed ware
  đồ vật hỗn hợp
  oven-to-table ware
  đồ sứ chịu nhiệt
  porcelain enamel sanitary ware
  đồ vệ sinh bằng sứ tráng men


  ▼ Từ liên quan / Related words
  Related search result for "ware"

  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.