Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
vinegariness


noun
a sourness resembling that of vinegar
Syn:
vinegarishness
Derivationally related forms:
vinegarish (for: vinegarishness), vinegary
Hypernyms:
sourness, sour, acidity


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.