Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Victor Horta


noun
Belgian architect and leader in art nouveau architecture (1861-1947)
Syn:
Horta
Instance Hypernyms:
architect, designer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.