Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
vũ lực


[vũ lực]
force
Nhờ vũ lực mà thắng
To win by (using) force
Nên dùng vũ lực giải tán đám đông chăng?
Is it advisable to disperse the crowd by resorting to force?; Is it advisable to employ/use force to disperse the crowd?Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.