Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Ursus horribilis


noun
powerful brownish-yellow bear of the uplands of western North America
Syn:
grizzly, grizzly bear, silvertip, silver-tip, Ursus arctos horribilis
Hypernyms:
brown bear, bruin, Ursus arctos


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.