Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
unnameable


adjective
too sacred to be uttered
- the ineffable name of the Deity
Syn:
ineffable, unspeakable, unutterable
Similar to:
sacred


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.