Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tuna/'tjunə/

danh từ, số nhiều tuna, tunas

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (động vật học) cá ngừ Ca-li-fo-ni ((cũng) tuna fish)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tuna"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.