Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt chuyên ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
tom


    tom /tɔm/
danh từ
(viết tắt) của Thomas
    there was nobody but tom Dick and Harry! chỉ toàn là những người vô giá trị!, chỉ toàn là những thằng cha căng chú kiết!

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tom"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.