Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
to enlarge on (upon) sth
to+enlarge+on+(upon)+sth
thành ngữ enlarge
to enlarge on (upon) sth
bàn luận sâu về điều gìGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.