Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
to be home and dry
to+be+home+and+dry
thành ngữ home
to be home and dry
êm xuôi, xuôi chèo mát máiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.