Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
tickseed sunflower


noun
North American bur marigold with large flowers
Syn:
Bidens coronata, Bidens trichosperma
Hypernyms:
bur marigold, burr marigold, beggar-ticks, beggar's-ticks, sticktight


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.