Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt chuyên ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
thermistor


    Chuyên ngành kỹ thuật
điện trở nhiệt
nhiệt điện trở
nhiệt nhôm
    Lĩnh vực: đo lường & điều khiển
nhiệt kế điện tử
    Lĩnh vực: điện
nhiệt trở bán dẫn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.