Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thay thế


[thay thế]
to take the place of...; to supersede; to replace
Phụ tùng thay thế
Spare partsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.