Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
teaspoonful


noun
as much as a teaspoon will hold (Freq. 1)
Syn:
teaspoon
Hypernyms:
containerful


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.