Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tear a strip off
tear+a+strip+off

[tear a strip off]
saying && slang
scold, lecture, criticize, give you hell
Kasan's father tore a strip off him for missing a day of school.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.