Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
tartrate


noun
a salt or ester of tartaric acid
Hypernyms:
salt
Hyponyms:
tartar emetic, antimony potassium tartrate, bitartrate


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.