Chuyển bộ gõ


Từ điển Kỹ Thuật - Kinh Tế Anh Việt Anh
tầng khí quyển F


Lĩnh vực: điện
F layer
Giải thích VN: Lớp khí quyển ở giữa khoảng từ 90 dặm tới trên giới hạn tầng ion.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.