Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
tưởng lệ


(từ cũ, nghĩa cũ) encourager et récompenser.
Tưởng lệ binh sĩ
encourager et récompenser les hommes de troupe.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.