Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
swan song
swan+song
['swɔn'sɔη]
danh từ
tiếng hót vĩnh biệt (của chim thiên nga sắp chết)
tác phẩm cuối cùng (của một nhà văn...)


/'swɔn'sɔɳ/

danh từ
tiếng hót vĩnh biệt (của chim thiên nga sắp chết)
tác phẩm cuối cùng (của một nhà văn...)

Related search result for "swan song"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.