Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
striptease
danh từ
điệu múa thoát y; thoát y vũstriptease
['strip'ti:z]
danh từ
điệu múa thoát y; thoát y vũGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.