Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spontaneously
phó từ
tự động, tự ý
tự phát, tự sinh
thanh thoát, tự nhiên, không ép buộc, không gò bó, không ngượng ngập (văn )spontaneously
[spɔn'teiniəsli]
phó từ
tự động, tự ý
tự phát, tự sinh
thanh thoát, tự nhiên, không ép buộc, không gò bó, không ngượng ngập (văn..)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.