Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
sitar player


noun
a musician who plays the sitar
Hypernyms:
musician, instrumentalist, player
Instance Hyponyms:
Shankar, Ravi Shankar


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.