Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Schrodinger equation


noun
the fundamental equation of wave mechanics
Syn:
Schrodinger wave equation
Hypernyms:
differential equation


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.