Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
satellite state
danh từ
nước chư hầu (nước bị lệ thuộc và bị kiểm soát bởi một nước khác mạnh hơn)satellite+state
['sætəlait'steit]
danh từ
nước chư hầu (nước bị lệ thuộc và bị kiểm soát bởi một nước khác mạnh hơn) (như) satelliteGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.