Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sở thíchnoun
like, liking, taste

[sở thích]
taste
Đó chỉ là vấn đề sở thích thôi!
It's merely a matter of taste!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.