Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Romneya


noun
one species: matilija poppy
Syn:
genus Romneya
Hypernyms:
dilleniid dicot genus
Member Holonyms:
Papaveraceae, family Papaveraceae, poppy family
Member Meronyms:
matilija poppy, California tree poppy, Romneya coulteri


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.